Wydarzenie XVIII Festiwal Muzyki Romantycznej

Intermezzo Piccolo – Peter Wiegand, Cornelius Herrmann, Benjamin Stielau

Peter Wiegand – skrzypce / Cornelius Herrmann – wiolonczela / Benjamin Stielau – fortepian

11.11.2020 godz. 12:00

Transmisja online

Cena biletu: darmowa

Program koncertu

  • Peter Wiegand – skrzypce
    Cornelius Herrmann – wiolonczela
    Benjamin Stielau – fortepian
    W programie: Joseph Gabriel Rheinberger Suita na skrzypce, wiolonczelę i organy, op. 149

Intermezzo Piccolo, Gera

Opis artystów

Peter Wiegand - skrzypce

Edukację muzyczną rozpoczął w Thüringer Sängerknabe – turyńskim chórze chłopięcym w Saalfeld u Waltera Schönheita. Ukończył Wyższą Szkołę Muzyczną im. Ferenca Liszta w Weimarze. Jest dyrektorem artystycznym i koncertmistrzem Orkiestry Kameralnej w Gerze, od 1984 pedagogiem tamtejszej Szkoły Muzycznej im. Heinricha Schütza, gdzie obecnie pełni funkcję kierownika sekcji smyczków. Artysta jest zapraszany jako juror do konkursów, sam inicjuje wiele wydarzeń kulturalnych i prowadzi ożywioną działalność koncertową jako solista, kameralista i dyrygent. Występował na wielu scenach zarówno w Niemczech jak i w Finlandii, Polsce, Włoszech, Rumunii, Francji i USA.

Cornelius Herrmann - wiolonczela

Urodzony w Gerze w rodzinie muzyków, syn pianistki i wiolonczelisty. Studiował w Dreźnie w Akademii Muzycznej im. Carla Marii Webera. Był solistą wiolonczelistą orkiestry Mozarteum w Salzburgu i Meininger Hofkapelle oraz członkiem orkiestry Staatskapelle Dresden. Był wykładowcą Musikum Salzburg. Ma na swoim koncie niezliczone nagrania i audycje radiowe. Jako solista i kameralista koncertował z renomowanym dyrygentami i instrumentalistami na całym świecie. Jest członkiem i kierownikiem różnych zespołów muzycznych w Gerze.

Benjamin Stielau - organy

Organista, dyrygent chóralny, kameralista, absolwent Gimnazjum Rutheneum (Goethe-Gymnasium) w Gerze, obecnie jest nauczycielem w tej szkole. Ukończył Wyższą Szkołę Muzyczną im. Ferenca Liszta w Weimarze, przez kilka lat był tam asystentem. W latach 2007-2010 dyrygował chórem Bachchor, działającym przy kościele pw. św. Piotra i Pawła (Herderkirche) w Weimarze. Koncertował m.in. w Belgii, Szwajcarii, Estonii, Finlandii, Anglii, USA, RPA. Nagrywał dla radia i wydawnictw płytowych. Jest dyrektorem artystycznym Singakademie w Gerze i dyrygentem Chóru Kameralnego Wernigerode, z którym zdobył dwa złote medale na największym na świecie festiwalu i konkursie chóralnym World Choir Games 2018 w Tshwane w RPA.

Galeria Jednego Obrazu towarzysząca koncertowi

Magdalena Stępniak
„Miasto nocą”
technika mieszana, papier, 70×100
Instruktor: Liliana Kozłowska-Grzelczak
Pracownia Plastyczna